Fiskalinis agentas

Juridiniai asmenys, registruoti ne ES valstybėse narėse, turintys prievolę registruotis PVM mokėtojais Lietuvoje, gali būti registruojami tik per Lietuvoje paskirtą fiskalinį agentą. Atkreiptinas dėmesys, jog ES valstybėse narėse registruoti juridiniai asmenys taip pat gali registruotis PVM mokėtojais Lietuvoje per paskirtą fiskalinį agentą, jeigu to pageidauja.

Fiskalinio agento funkcijos:

  1. atstovauti užsienio juridinio asmens interesus valstybinėje mokesčių inspekcijoje;
  2. apskaičiuoti mokėtiną PVM ir jį mokėti į valstybės biudžetą;
  3. teikti PVM deklaracijas valstybinei mokesčių inspekcijai;
  4. vykdyti prievoles, susijusias su dokumentų išrašymu.

Užsienio juridinis asmuo, norintis įsiregistruoti mokesčių mokėtoju Lietuvoje turi pateikti šiuos dokumentus:

  1. juridinio asmens registravimo pažymėjimą;
  2. pažymą apie užsienio juridinio asmens registracija PVM mokėtoju buveinės valstybėje. Pažyma teikiama tik tuo atveju, jeigu užsienio juridinis asmuo registracijos valstybėje yra registruotas PVM ar šį mokestį atitinkantį, mokėtoju.

Pateikiami dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą, legalizuoti.

Susisiekime