Privatumo politika

Uždaroji akcinė bendrovė „Tako Plius“ tvarkydama asmens duomenis laikosi aukščiausių standartų, gerbia ir visuomet įgyvendina asmens duomenų subjektų teises, todėl kviečia susipažinti su Uždarosios akcinės bendrovės „Tako Plius“ tvarkomų asmens duomenų privatumo politika.

 

ASMENS DUOMENŲ PRIVATUMO POLITIKA

Uždaroji akcinė bendrovė „Tako plius“ yra Lietuvos Respublikoje registruota bendrovė, kuri teikia buhalterinės apskaitos ir teisines paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims.

 

I. TVARKOMŲ ASMENS DUOMENŲ KATEGORIJOS

Šiuo dokumentu pareiškiame, kad Uždaroji akcinė bendrovė „Tako plius“ savo veikloje tvarko šiuos asmens duomenis:

 1. Uždarosios akcinės bendrovės „Tako Plius“ kliento – juridinio asmens vadovo asmens duomenys, kai teikiamos buhalterinės apskaitos ir teisinės paslaugos: vardas, pavardė, asmens kodas arba gimimo data, adresas, telefono numeris, el.paštas, asmens tapatybės dokumento numeris, išdavimo ir galiojimo data, išdavimo įstaiga ir šalis, asmens tapatybės dokumento kopija, vaizdo įrašai, kurių metu nuotoliniu būdu nustatoma kliento tapatybė.
 2. Uždarosios akcinės bendrovės „Tako plius“ kliento – juridinio asmens naudos gavėjo duomenys, kai teikiamos buhalterinės apskaitos ir teisinės paslaugos: vardas, pavardė, pilietybė, adresas, telefono numeris, el.paštas, asmens kodas arba asmens tapatybės dokumento numeris, išdavimo šalis, informaciją apie naudos gavėjo, šeimos narių ar artimojo pagalbininko dalyvavimą politinėje veikloje ir užimamas svarbias viešąsias pareigas, asmens tapatybės dokumento kopija, vaizdo įrašai, kurių metu nuotoliniu būdu nustatoma kliento tapatybė.
 3. Uždarosios akcinės bendrovės „Tako plius“ kliento – fizinio asmens duomenys, kai teikiamos buhalterinės apskaitos ir teisinės paslaugos: vardas, pavardė, asmens kodas arba gimimo data, adresas, telefono numeris, el.paštas, asmens tapatybės dokumento numeris, išdavimo ir galiojimo data, išdavimo įstaiga ir šalis, pilietybė, veiklą ir lėšų šaltinius, informaciją apie kliento, šeimos narių ar artimojo pagalbininko dalyvavimą politinėje veikloje ir užimamas svarbias viešąsias pareigas, asmens tapatybės kopija, vaizdo įrašai, kurių metu nuotoliniu būdu nustatoma kliento tapatybė.
 4. Uždarosios akcinės bendrovės „Tako plius“ klientų darbuotojų asmens duomenys – vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, telefono numeris, el.paštas, banko sąskaitos numeris, asmens tapatybės dokumento kopija, informacija ar dalyvauja papildomame pensijų kaupime (papildomos pensijos kaupimo tarifas), informacija apie vaikų skaičių ir jų amžių, neįgalumą bei asmens sveikatos būklę (šie duomenys tvarkomi tuo atveju, jeigu darbuotojas turi teisę į papildomas poilsio dienas ar papildomą poilsio laiką).
 5. Uždarosios akcinės bendrovės „Tako plius“ klientų pirkėjų, paslaugų teikėjų ar prekių pardavėjų, kurie yra fiziniai asmenys: vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, telefono numeris, el.paštas, banko sąskaitos Nr., individualios veiklos vykdymo pažymos Nr. arba verslo liudijimo Nr., taip pat juridinio asmens darbuotojo asmens duomenys, kurie atsakingi už prekių / paslaugų įsigijimą iš kliento, prekių pardavimą / paslaugų suteikimą klientui: pareigos, vardas, pavardė, el.paštas, telefono numeris.
 6. Uždarosios akcinės bendrovės „Tako plius“ darbuotojų duomenys – vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, telefono numeris, el.paštas, banko sąskaitos numeris, nuotrauka, asmens tapatybės dokumento kopija, informacija ar dalyvauja papildomame pensijų kaupime (papildomo pensijos kaupimo tarifas), informacija apie vaikų skaičių ir jų amžių, neįgalumą bei asmens sveikatos būklę (šie duomenys tvarkomi tuo atveju, jeigu darbuotojas turi teisę į papildomas poilsio dienas ar papildomą poilsio laiką).
 7. Uždarosios akcinės bendrovės „Tako Plius“ akcininkų duomenys – vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, akcijų skaičius, akcijų įgijimo / perleidimo data.
 8. Uždarosios akcinės bendrovės „Tako Plius“ paslaugų teikėjų, prekių pardavėjų asmens duomenys, kai šie asmenys yra fiziniai asmenys: vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, banko sąskaitos Nr., individualios veiklos vykdymo pažymos Nr. arba verslo liudijimo Nr., taip pat juridinio asmens darbuotojo, atsakingo už paslaugos suteikimą, prekių pardavimą: pareigos, vardas, pavardė, telefono numeris, el.pašto adresas.
 9. Uždarosios akcinės bendrovės „Tako plius“ darbuotojų atrankoje dalyvaujančio asmens duomenys – gyvenimo aprašymas.
 10. Uždarosios akcinės bendrovės „Tako plius“ internetinės svetainės lankytojų, pateikusių užklausas elektroniniu paštu, telefonu, socialinių tinklų paskyrose ar kitais būdais, asmens duomenys – telefono numeris, el.paštas, vardas, pavardė, IP adresas.

II. TVARKOMŲ ASMENS DUOMENŲ PAGRINDAI IR TIKSLAI

Uždaroji akcinė bendrovė „Tako plius“ 1-3 p. nurodytus asmens duomenis tvarkyti yra įpareigota pagal Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą, siekiant nustatyti kliento tapatybę, nustatyti pinigų plovimo prevencijos ir teroristų finansavimo prevencijos priemones ir kt.,  4 – 5 p. nurodyti asmens duomenys tvarkomi sutarties įvykdymo tikslu, t. y. siekiant vykdyti prisiimtus įsipareigojimus pagal sudarytą buhalterinės apskaitos sutartį, įskaitant, bet neapsiribojant, apskaičiuoti darbuotojams darbo užmokestį, išskaičiuoti mokėtinus mokesčius, pateikti mokestines deklaracijas ir pan., 6 – 8 p. nurodyti asmens duomenys tvarkomi teisinės pareigos, sutarčių įvykdymo tikslu, t. y. apskaičiuoti ir sumokėti darbo užmokestį, pateikti mokestines deklaracijas, suteikti papildomas poilsio dienas ir pan., 9 p. nurodyti asmens duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu, t. y. kandidatas atsiųsdamas savo CV sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi siekiant dalyvauti darbuotojų atrankoje, kurioje Uždaroji akcinė bendrovė „Tako Plius“ siekia išsirinkti tinkamiausią kandidatą į siūlomą darbo poziciją, o 10 p. nurodyti asmens duomenys tvarkomi siekiant atsakyti į potencialių klientų užklausas dėl paslaugų suteikimo.

III. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO LAIKOTARPIS

Asmens duomenys saugomi tik tiek kiek yra reikalingi Uždarosios akcinės bendrovės „Tako plius“ veikloje ir kiek tai įpareigoja Lietuvos Respublikos teisės aktai. Pavyzdžiui:

 • Uždarosios akcinės bendrovės „Tako Plius“ darbuotojų duomenys saugomi 50 metų nuo dokumento sudarymo dienos kaip tai numato Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklė, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100;
 • Uždarosios akcinės bendrovės „Tako Plius“ paslaugų teikimo / įsigijimo, prekių įsigijimo sutartys ir ūkines operacijas patvirtinantys dokumentai – 10 metų nuo dokumento sudarymo datos dienos kaip tai numato Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklė, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100;
 • Uždarosios akcinės bendrovės „Tako Plius“ akcininkų duomenys saugomi tol kol Uždaroji akcinė bendrovė „Tako Plius“ yra įregistruota VĮ Registrų centre Juridinių asmenų registre;
 • Uždarosios akcinės bendrovės „Tako Plius“ klientų vadovų ir galutinių naudos gavėjų asmens duomenys bei fizinių asmenų duomenys, kuriems teikiamos buhalterinės apskaitos ir teisinės paslaugos, saugomi 8 metus nuo dalykinių santykių pabaigos kaip tai numato Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas;
 • Uždarosios akcinės bendrovės „Tako Plius“ internetinės svetainės lankytojų, pateikusių užklausas asmens duomenys saugomi ne ilgiau kaip 1 metus po komunikacijos su lankytoju pabaigos;
 • Uždarosios akcinės bendrovės „Tako Plius“ asmenų, dalyvaujančių darbuotojų atrankoje, duomenys saugomi ne ilgiau kaip 1 mėnesį nuo atrankos pasibaigimo dienos;
 • Uždarosios akcinės bendrovės „Tako Plius“ klientų, kuriems teikiamos buhalterinės apskaitos ir teisinės paslaugos, pateikti ar / ir Uždarosios akcinės bendrovės „Tako plius“ suformuoti dokumentai, duomenys saugomi ne ilgiau kaip 6 mėnesius pasibaigus buhalterinės apskaitos paslaugų teikimo sutarčiai.

IV. ASMENS DUOMENŲ GAVIMAS

Uždaroji akcinė bendrovė „Tako plius“‘ paprastai asmens duomenis gauna iš pačių asmens duomenų subjektų, tačiau tam tikrais atvejais asmens duomenis gali gauti iš šių trečiųjų šalių, įskaitant, bet neapsiribojant:

 • antstolių kontorų, kai susiję su skolų išieškojimu;
 • teismų, kai teismai siunčia procesinius dokumentus darbdavio buhalterijos adresu;
 • kitų valstybinių ir savivaldybės įstaigų ir institucijų, kai dokumentų, pranešimų, protokolų nepavyksta įteikti asmens gyvenamosios vietos adresu;
 • klientų, kuriems teikiamos buhalterinės apskaitos ar/ir teisinės paslaugos.

V. ASMENS DUOMENŲ ATSKLEIDIMAS

Uždaroji akcinė bendrovė „Tako plius“ asmens duomenis gali atskleisti šiems tretiesiems asmenims:

 • valstybės ir savivaldybės institucijoms, įstaigoms ir organizacijoms deklaracijų pagrindu;
 • teisėsaugos institucijoms;
 • mokėjimų ir kredito institucijoms, kuomet atliekami mokėjimai pagal sutartis.

VI. TVARKOMŲ ASMENS DUOMENŲ TERITORIJA

Uždaroji akcinė bendrovė „Tako Plius“ asmens duomenis tvarko tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

VII. SLAPUKŲ NAUDOJIMAS INTERNETINĖJE SVETAINĖJE HTTPS://TAKOPLIUS.LT IR JŲ VALDYMAS

Uždaroji akcinė bendrovė „Tako plius“ internetinėje svetainėje https://takoplius.lt naudoja šiuos slapukus:

Slapuko pavadinimas Aprašymas Galiojimo laikas
_utm.gif Registruoja informaciją apie lankytojo naršyklę ir kompiuterį Iki interneto

svetainės lango

uždarymo

_utma Renka informaciją apie tai kiek kartų lankytojas lankėsi internetinėje svetainėje, taip pat registruoja pirmojo ir paskutinio prisijungimo datas. 2 metai
_utmb Registruojamas prisijungimo laikas Iki interneto

svetainės lango

uždarymo

_utmc Registruojamas internetinės svetainės lango uždarymo laikas Iki interneto

svetainės lango

uždarymo

_utmt Naudojamas siekiant padidinti užklausų siuntimo greitį į serverį. Iki interneto

svetainės lango

uždarymo

_utmz Renka duomenis apie tai, iš kokiu būdu lankytojas apsilankė internetinėje svetainėje, kokia paieškos sistema buvo naudojama, kokia nuoroda buvo spustelėta ir koks paieškos terminas buvo naudojamas. 6 mėnesiai

Lankytojas gali valdyti slapukų veikimą Uždarosios akcinės bendrovės „Tako plius“ internetinėje svetainėje https://takoplius.lt.Slapukų valdymas priklauso nuo to koks įrenginys ir kokia naršyklė yra naudojama. Žemiau pateiktose nuorodose nurodyta slapukų valdymo instrukcija:

 

VIII. ASMENS DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMAS

BDAR įtvirtina keletą asmens duomenų subjektų teisių, t. y.:

 • Teisė būti informuotam. Uždaroji akcinė bendrovė „Tako Plius“ šią Jūsų teisę įgyvendina šia Privatumo politika.
 • Susipažinimas su savo asmens duomenimis. Norint susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis, t. y. kokius asmens duomenis tvarkome, kokiu pagrindu ir pan. turite pateikti prašymą pagal BDAR* 15 str.
 • Asmens duomenų ištaisymas. Asmens duomenų subjektas turi teisę pateikti prašymą Uždarajai akcinei bendrovei „Tako plius“ ištaisyti neteisingus, netikslius asmens duomenis pagal BDAR* 16 str.
 • Asmens duomenų ištrynimas arba „teisė būti pamirštam“. Asmens duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad Uždaroji akcinė bendrovė „Tako plius“ ištrintų tvarkomus asmens duomenis, jeigu asmens duomenys tvarkomi neteisėtu būdu, per didelės apimties ir pan. pagal BDAR* 17 str.
 • Apribotas asmens duomenų tvarkymas. Asmens duomenų subjektas turi teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą, jeigu a) asmens duomenų subjektas užginčija duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį Uždaroji akcinė bendrovė „Tako plius“ gali patikrinti asmens duomenų tikslumą; b) asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir asmens duomenų subjektas nesutinka, kad duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašo apriboti jų naudojimą; c) Uždarajai akcinei bendrovei „Tako plius“ nebereikia asmens duomenų jų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia asmens duomenų subjektui siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus; arba d) asmens duomenų subjektas pagal BDAR* 21 straipsnio 1 dalį paprieštaravo duomenų tvarkymui, kol bus patikrinta, ar duomenų valdytojo teisėtos priežastys yra viršesnės už duomenų subjekto priežastis.
 • Asmens duomenų perkeliamumas. Asmens duomenų subjektas turi teisę gauti su juo susijusius asmens duomenis, kuriuos jis pateikė Uždarajai akcinei bendrovei „Tako plius“ susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir turi teisę persiųsti tuos duomenis kitam asmens duomenų valdytojui, o duomenų valdytojas, kuriam asmens duomenys buvo pateikti, turi nesudaryti tam kliūčių, kai: a) duomenų tvarkymas yra grindžiamas sutikimu pagal BDAR* 6 straipsnio 1 dalies a punktą arba BDAR* 9 straipsnio 2 dalies a punktą arba sutartimi pagal BDAR* 6 straipsnio 1 dalies b punktą; ir b) duomenys yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis.
 • Teisė nesutikti arba atšaukti sutikimą. Asmens duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu, turi teisę bet kuriuo metu išreikšti nesutikimą su tolesniu asmens duomenų tvarkymu nedarant įtakos atliktoms asmens duomenų tvarkymo operacijoms iki nesutikimo su tolesniu asmens duomenų tvarkymo išreiškimu.

Atkreipiame dėmesį, jog asmens duomenų subjekto teisės nėra absoliučios.

Asmens duomenų subjektas savo teises gali įgyvendinti Uždarajai akcinei bendrovei „Tako plius“ pateikęs prašymą. Atsakymas į prašymą pateikiamas ne vėliau per 30 kalendorinių dienų. Asmens duomenų subjektas prašyme turi būti nurodyti asmens duomenų subjekto identifikacinius duomenis. Identifikaciniai duomenys reikalingi siekiant identifikuoti asmens tapatybę ir apsaugoti asmens duomenis nuo trečiųjų asmenų neteisėto asmens duomenų sužinojimo. Prašymas gali būti pristatomas fiziškai į Uždarosios akcinės bendrovės „Tako plius“ biurą adresu, nurodytu https://takoplius.lt/kas-mes/kontaktai/, siunčiamas registruotu paštu arba elektroniniu paštu info@takoplius.lt. Prašymas, siunčiamas elektroniniu paštu turi būti pasirašytas mobiliuoju arba elektroniniu kvalifikuotu parašu.

IX. TEISĖ PATEIKTI SKUNDĄ

Informuojame, jeigu manote, jog Jūsų teisės yra pažeistos galite kreiptis su prašymu (skundu) į Valstybinę asmens duomenų inspekciją, kurios kontaktinė informacija yra: adresas L. Sapiegos g. 19, Vilnius; el.paštas ada@ada.lt; tel. Nr. 8 5 271 2804, 8 5 279 1445; internetinis puslapis www.vdai.lrv.lt.

X. PRIVATUMO POLITIKOS KEITIMAS

Uždarajai akcinei bendrovei „Tako Plius“ nusprendus pakeisti šią asmens duomenų privatumo politiką, atnaujinta asmens duomenų privatumo politika bus paskelbta Uždarosios akcinės bendrovės „Tako Plius“ internetinėje svetainėje https://takoplius.lt.

Susisiekime