Teisinės konsultacijos

Verslo procesai reikalauja teisinių žinių, ypatingai kuriant savo verslą, steigiant įmonę bei tolimesniam sėkmingam verslo plėtojimui. Mes padėsime išspręsti teisinio pobūdžio klausimus, susijusius su verslo pradžia, įmonės steigimu ar pirkimu, įmonės pertvarkymo ir kitokių pasikeitimų įmonėje, kurie yra teisiškai reglamentuoti ir turi atitikti tam tikrus reikalavimus, tvarka.

Konsultuojame šiais klausimais:

 • juridinio asmens teisinė forma;
 • juridinio asmens pirkimo procesas;
 • juridinio asmens steigimo procesas;
 • juridinio asmens organų sudarymas;
 • įtaka įmonės valdymui pagal turimų akcijų skaičių;
 • kapitalo didinimas / mažinimas;
 • įmonės pertvarkymas ar reorganizavimas, kuomet tai nusprendžia atlikti juridinio asmens dalyviai savo noru priėmę spendimą;
 • įmonės pertvarkymo ar reorganizavimo įtaka tolimesnei įmonės veiklai;
 • įmonės valdymo struktūros bei vadovo pasikeitimas;
 • informavimo apie įmonėje vykstančius / įvykusius pasikeitimus valstybės institucijoms tvarka;
 • asmenys, atstovaujantys įmonei: įgaliojimai, prokūra, šiais dokumentais įgyjamos teisės ir teisinė atsakomybė.
Susisiekime