Viešieji pirkimai

Viešieji pirkimai, tai rinka, kurioje niekuomet nesusidursite su pirkėjo nemokumu ar vėluojančiais atsiskaitymais, tačiau tuo pačiu tai rinka, kurią daugelis įmonių ignoruoja. Dažniausios to priežastys, tai nežinojimas arba neigiama patirtis (pralaimėjimas) dalyvaujant viešuosiuose pirkimuose.

Tai specifinė verslo rinka, ir norint sėkmingai dalyvauti viešųjų pirkimų konkursuose reikalingas įdirbis ir daugeliu atveju, teisinės žinios.

Norite įsilieti į šią rinką ir dalyvauti viešojo pirkimo konkurse, dalyvavote, bet nelaimėjote, manote, jog buvo pažeistos viešųjų pirkimų procedūros, tačiau nežinote kokių teisinių veiksmų imtis, kreipkitės į mus, suteiksime konsultacijas visais viešųjų pirkimų klausimais.

Mes teikiame šias viešųjų pirkimų paslaugas:

  • Planuojamų ar/ir paskelbtų viešųjų pirkimų suradimas ir pateikimas klientui.
  • Įvertinimas ar klientas atitinka viešojo pirkimo dokumentų keliamus reikalavimus.
  • Pasiūlymo perkančiajai organizacijai parengimas ir pateikimas.
  • Pasiūlymų, prašymų, pretenzijų (pavyzdžiui, pasiūlymas koreguoti techninę specifikaciją, prašymas susipažinti su tiekėjų pasiūlymais, pretenzija dėl pažeistų viešojo pirkimo principų ir kt.) rengimas ir pateikimas.
  • Konkurentų pasiūlymų atitikties viešojo pirkimo dokumentams įvertinimas.
  • Procesinių dokumentų rengimas ir atstovavimas viešųjų pirkimų bylose.
  • Konsultacijos ir kitos su viešaisiais pirkimai susiję paslaugos.

Turite klausimų dėl viešųjų pirkimų? Susisiekite telefonu +370 5 24 835 93 arba el. paštu info@takoplius.lt

Susisiekime